גרזימי

גרזימי
גַּרְזִימִי, גַּרְזִימִיתָא, גַּרְזְמִיתָאf. (גַּרְזִימִין m. pl.) (גרזם, Parel of גזם, cmp. b. h. כִּרְסֵם) nibblings, dessert (mostly of fruits, v. infra). Lam. R. introd. 10 I wished they had made me (the Lord) כגרזימי הזווכ׳ ed. (Var. גריזמי, Ar. גרוז׳) like dessert which (at least) is served up at the end; Esth. R. to I, 9 ככַרְזִימִין הזה (!); Yalk. Is. 318 כגרומזיוכ׳ (corr. acc.). Y.Ber.VI, 10c bot. גריזמי, גריזמתה ed. Krot. (Ar. גרוזמתא) = פִּרְפֶּרֶת a. כִּיסָנִין. Gen. R. s. 33 גרוזמי דדהבוכ׳ Ar. Var. (ed. גִּידּוּמֵי, גַּרְדּוּמֵי, v. גדם) golden fruits on a golden tray; Lev. R. s. 27 גרוזמין דדהב Ar. (ed. חזורין … רמונין); (Pesik. Shor, p. 74b> בחורין … ורימונין … וגקרמונין (corr. בחזריו … וגרזימין); Tanḥ Emor 6 ובלחמא).

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”